Kontakt.

Uprava za ribarstvo

Alexandera von Humboldta 4b
10000 Zagreb
T: 01 6443 185 F: 01 6443 200
Podrška: uprava.ribarstva@mps.hr